1961 ‘Forma Viva’ Symposium in Kostanjevica, Yoguslavia

The Symposia Period